Connect with us

македонија

Автентичност, искреност и општествена ангажираност

Специјален прилог „Брендови: нова ера“

објавено

на

Тектонските поместувања предизвикани од неколку последователни кризи кои го погодија светот во последниве четири години,  донесоа нови правила на игра во нашите животи, начинот на кој се водат бизнисите и секако во животот на брендовите. Забрзаната дигитализација и развојот на технологијата значително ги променија преференциите на потрошувачите и креирањето на лична, хумана конекција во рамките на било која комуникациска порака е есенцијално и е директно зависно од однесувањата и вредностите кон кои самите  потрошувачи се наклонети.  

Пандемијата и кризата по неа ги променија нашите животи и работењето на бизнисите, што значи ништо веќе нема да биде исто.Тектонските поместувања предизвикани од неколку последователни кризи кои го погодија светот во последниве четири години,  донесоа нови правила на игра во нашите животи, начинот на кој се водат бизнисите и секако во животот на брендовите.

Брендовите, сега повеќе од кога и да било, мораат да комуницираат на локално-релевантен јазик и да таргетираат многу поголем број на специфични сегменти на потрошувачи на кои ќе им покажат дека ги разбираат нивните потреби и новите ситуации во кои тие се наоѓаат.

Забрзаната дигитализација и развојот на технологијата значително ги променија преференциите на потрошувачите и креирањето на лична, хумана конекција во рамките на било која комуникациска порака е есенцијално и е директно зависно од однесувањата и вредностите кон кои самите  потрошувачи се наклонети, велат експертите за  бренд стратегии и комуникации.

Ако претходно беше доволно брендовите да располагаат со вистинските карактеристики и цени со кои ќе одговорат на потребите на потрошувачите, сега веќе е неопходно да развиваат Customer Experience и Customer Journey и цврсто да стојат зад вистинските вредности со кои потрошувачите се идентификуваат.

Ова значи дека сега покрај квалитет, удобност и цена, големо влијание врз изборот на потрошувачите имаат и факторите како одржливост, здравје и активен живот, инклузија, доверба, бренд-етика и општествена одговорност.

Веќе голем дел од потрошувачите не само што се надеваат, туку и очекуваат сериозните и силни брендови да имаат јасно зацртани бренд-вредности. Тие се директно поврзани, соодветни па и креирани во согласност со вредностите и ставовите на сегментите на потрошувачи.

За таа цел, препорачуваат експертите, секоја сериозна компанија која гради силен бренд треба да работи на посебни програми и внатрешни реформи во начинот на работење и комуникација, кои ќе се движат во насока на адресирање на горенаведените вредности и реосмислување на сопствената репутација и корпоративна култура.

Промени во комуникацијата

Маркетинг експертите се согласни дека од аспект на пазарните комуникации и позиционирањето на брендовите, пандемијата само забрза некои процеси кои се присутни веќе некое време. Лојалноста на потрошувачите кон компаниите генерално опаѓа, но од друга страна се зголемува приврзаноста и довербата во брендовите кои не се грижат само за својата профитабилност, туку и колку тие се активни во општествениот живот и колку придонесуваат за некоја повисока цел. Таа комуникација меѓу брендовите и потрошувачите сѐ повеќе е директна и персонализирана.

Во изминатиот период брендовите забележаа доста промени во комуникацијата, a особено видлива е одржливоста и јасната определба да се покаже грижа за луѓето. Како никогаш досега стана јасно колку е важно компаниите да ја вметнат сопствената суштина во производите, културата и креирањето на вредности за сите засегнати страни: потрошувачите, акционерите, добавувачите, вработените и општеството.

Постојат одлични примери кај некои компании кои воспоставија т.н. „triple bottom line“: People, Profit, Planet. Суштината на брендот треба да биде прашање на неговото позиционирање и имплементација на подолгорочна стратегија, а не само прашање на донација. Но, уште поважно е да не се остане само на зборови, како што често се случува, туку и брендовите да го применат она што го зборуваат.

Новите трендови во пазарните комуникации се што повеќе да се работи преку дигиталните персонализирани канали на комуникација. Сѐ повеќе се зборува за “Engagement”, “Entertainment” и “Experience” на потрошувачите во однос на брендот. Овие трендови се впрочем подолго време присутни и кога дигиталните канали не биле присутни, тогаш зборувавме за ‘Story telling’, ‘Content’, ‘Love mark’ и слично. Сепак, зад сите овие модерни зборови се кријат истите работи како и секогаш во бизнисот на пазарни комуникации. А тоа е добра идеја и дали таа предизвикува позитивна емоција.

Кризите ги натераа брендовите да го извлечат најдоброто од себе

Колку домашните брендови се прилагодени на сите овие промени, односно каде најдобро се снаоѓаат, а каде имаат извесни слабости во бренд стратегиите?

Познавачите на пазарот велат дека последоветалните кризи  сепак ги натераа брендовите да го извлечат најдоброто од себе.

Некои навистина демонстрираа дека во криза најдобро се покажува силината на еден бренд и неговата посветеност на потрошувачите и опкружувањето. Беа агилни, успеаја да одржат континуирана комуникација и да го потврдат она што претходно им го ветувале на своите потрошувачи, велат нашите соговорници.  

Но, ако се фокусираме само на комплетно домашните брендови, она на што би требало повеќе да се работи  е конзистентност во бренд стратегијата, иновативност и долгорочен пристап и инвестиција во бренд вредност (equity), се препораките.

И тука  треба да правиме разлика меѓу производ (трговска марка ) и бренд. За да наречеме некој производ или компанија дека е бренд, тој прво мора да има одреден стандарден квалитет во период од повеќе години, па и децении, но уште поважно дека носи со себе и ‘brand equity’ односно додадена вредност која е емотивна, психолошка. Извесна слабост во бренд комуникацијата на македонските компании се наоѓа во стратегијата и капацитетот таа да се одржи на долг рок.

Како да се задржи лојалноста на потрошувачите?

Среде „новата нормалност“ што ја предизвика пандемијата и последователните кризи  по неа, голем дел од потрошувачите добија нови купувачки искуства, а други пак ги  сменија  своите омилени брендови за нови. Младите генерации пак велат дека  се’ уште се во потрага по брендови коишто ги рефлектираат токму нивните вредности. 

Лојалноста кон брендовите е ставена на испит, потрошувачите, особено помладите генерации инсистираат на брендови што ги споделуваат истите вредности со нив. Кои се препораките за компаниите, што треба да сторат?

Дефиницијата за лојалност сериозно претрпува промена во својата дефиниција, а уште повеќе кај младите генерации за кои лојалност како таква веројатно и не постои.

Брендовите треба да бидат постојано транспарентни, искрени, агилни, релевантни: да ги сфатат вистинските потреби и вредности на потрошувачите – и да си го одржуваат ветувањето секој ден, препорачуваат експертите.

Покажувањето дека разбирате што чувствуваат вашите потрошувачи сега, може да изгради емпатија, а емпатијата гради доверба што ја прави публиката поприемчива за она што имате да го кажете.

Како да го направите тоа? Првото нешто што треба да се запамети е дека тоа не значи дека треба да ги претворите вашите пораки во нешто слично на добротворна акција. Емпатијата значи едноставно  разбирање и поврзаност.

Оваа година, веројатно ќе видиме манифестација и раст на рафиниран пристап за „мека продажба“. Нешто што убедува без да мора да вика на сет глас, и помага ефикасно да се води публиката од свесност до разгледување во однос на фазите на продажниот процес.

Автентичноста на брендот е дел од вашиот бренд. За време на пандемијата „Ковид-19“, кај  пазари имаше  отфрлање на компании кои одеднаш „волшебно“ ја пронајдоа својата совесност, во корист на оние што тоа го имале како дел од својата ДНК со години.  Овие обиди  се сметаа  за цинични трикови  со единствена цел профит, на тој начин урнувајќи ја довербата кај потрошувачите.

Лекциите од B2C ќе бидат насекаде во B2B

Ова последново  зема замав некаде од 2015 година, но веројатно ќе стане поочигледно  како што ја грицкаме 2023 година. Студијата објавена од Google го отфрли митот дека купувачите во  B2B (business-to-business) сегментот  најверојатно ќе засноваат одлуки базирани на студена  пресметливост  и логика. Всушност, лидерите во  индустријата имаат исто толку шанси да прават избори засновани на емоционална реакција како и ние, обичните смртници.

Оттаму, B2B има тивка револуција која стана само погласна откако пандемијата во суштина ја докажа оваа логика дека е точна,  со реакцијата на „автентична  емпатија“. Како што одлучувачите за купување станаа поразновидни во однос на возраста и полот, така стана и пристапот за освојување на нивната доверба и нивниот бизнис. И B2B пазарот го направи тоа на неверојатно интересен начин: Во основа, тоа е копирање на домашната задача на B2C (business-to-consumer).

Сега, пораките почнаа да се центрираат околу емотивната вредност повеќе одошто  околу конкурентноста  на цената, и околу долгорочната доверба наместо краткорочната продажба.

B2B и B2C секогаш ќе бидат различни со добра причина. Но, линијата меѓу нив со текот на времето станува сè понејасна, а тоа е и со добра причина – традиционалните методи и не биле толку ефективни. Оние кои одлучуваат за купувањето  очекуваат повеќе, а нивната публика очекува повеќе од нив за возврат: бара транспарентност во однос на етиката, набавките и работната култура.

Особено со приближување на рецесијата, вредноста за  потрошувачот што е побитна од  цената ќе се види многу пошироко во 2023 година од кога било досега.

економија1 ден ago

Конференцијата на ПроКредит Банка и ЕБОР „Круг на нови можности“ за поддршка на младите претприемачи и жените во бизнисот

македонија2 дена ago

Живко Мукаетов прогласен за премиум партнер на манифестацијата „Оскар на хуманоста“ на Црвен крст

економија3 дена ago

Утре се одржува конференција за млади претприемачи и жени во претприемништвото во организација на ПроКредит Банка и ЕБОР

економија1 недела ago

Преку примери претставени еколошките и одржливите стандарди на комплексот „Гранд Скопје“ на Конференцијата за комерцијални недвижности

македонија1 недела ago

Цените на становите допрва уште ќе растат, побарувачката не стивнува, а трошоците се зголемени: заклучоци од втората Конференција за комерцијални недвижности во Скопје

економија1 недела ago

Со АмЧам на тема: Предизвици во спроведувањето на заштита на правата на интелектуална сопственост

македонија1 недела ago

30 години дански конзулат и орден Витез од прва класа на Редот на данското знаме за Живко Мукаетов

македонија1 недела ago

Почна втората Конференција за комерцијални недвижности во Скопје

македонија1 недела ago

Новото електрично возило на Грин Машинс на Брако претставено во Минхен

економија1 недела ago

Гранд Скопјe PRIME SPONSOR на овогодишната Конференција за недвижности

регион1 недела ago

Бејби Лазања ќе донесе едно чудо Скандинавци во Хрватска годинава

македонија1 недела ago

Зелена иднина за секое дете

македонија1 недела ago

Како „дише“ пазарот за широка потрошувачка во Македонија

регион1 недела ago

Италијанската мафија се реформира: рекетот и убиствата не се повеќе во мода, сега е поисплатлив финансискиот криминал

македонија1 недела ago

Новото електрично возило на Грин Машинс на Брако претставено во Минхен

економија1 недела ago

Македонците лани потрошиле 200 милиони евра за онлајн купување од странски е-трговци: најмногу пари потрошиле кај Wizzair и Booking, а најчесто купувале од Amazon и AliExpress

економија1 недела ago

Со АмЧам на тема: Предизвици во спроведувањето на заштита на правата на интелектуална сопственост

македонија1 недела ago

Цените на становите допрва уште ќе растат, побарувачката не стивнува, а трошоците се зголемени: заклучоци од втората Конференција за комерцијални недвижности во Скопје

македонија1 недела ago

30 години дански конзулат и орден Витез од прва класа на Редот на данското знаме за Живко Мукаетов

свет1 недела ago

Бајден ги крена царините на кинеските електрични возила на 100%