Connect with us

економија

Во февруари: Годишен раст од 6,1% на вкупните депозити и од 8,9% на вкупната кредитна поддршка

објавено

на

Вкупните депозити во февруари, на годишна основа, се зголемени за 6,1%, како резултат на растот на депозитите кај двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства. На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 8,9%, како резултат на зголеменото кредитирање на двата сектора, коешто е поизразено кај корпоративниот сектор.

Во февруари, вкупните депозити забележаа пад од 0,4% на месечно ниво, како резултат на падот на депозитите на корпоративниот сектор, во услови на умерен раст на депозитите кај домаќинствата, покажува најновата анализа на Народната банка.

Анализирано на годишна основа, растот на вкупните депозити од 6,1% се должи на зголемените депозити кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“.  ‒ Вкупните кредити, во февруари, остварија месечен и годишен раст од 0,9% и 8,9%, соодветно, како резултат на зголеменото кредитирање на двата сектора, коешто е поизразено кај корпоративниот сектор. 

Вкупните депозити на корпоративниот сектор забележаа надолна месечна промена од 2,5%. Промената пред сѐ произлегува од намалувањето на депозитните пари, а во помал дел и од краткорочните депозити во странска валута и долгорочните депозити во денари, во услови на умерен раст на останатите компоненти.

На годишна основа, растот од 8,3% се должи на повисоките депозитни пари, како и на краткорочните и на долгорочните депозити во странска валута, при остварен пад на долгорочните и на краткорочните депозити во денари.  ‒ Во февруари, кредитите на корпоративниот сектор се зголемени за 1,3% во однос на претходниот месец, како резултат на растот на кредитите во денари и во странска валута, со поизразен придонес кон растот на кредитите во странска валута. Годишниот раст изнесува 10,0%, со поголем придонес кон растот на денарските кредити.  

Депозити и кредити на домаќинствата

Кај вкупните депозити на домаќинствата, во февруари, е забележан месечен и годишен раст од 0,5% и 6,0%, соодветно. Притоа, растот по двете основи во поголем дел е резултат на краткорочните депозити во странска валута, а помал позитивен придонес имаат депозитните пари и долгорочните депозити во странска валута, во услови на остварен пад на долгорочните и на краткорочните депозити во денари. 

Во февруари, кредитите на домаќинствата се зголемија за 0,5% на месечна основа и 7,8% на годишна основа, што се објаснува со порастот на кредитите во денари и во странска валута, којшто е поизразен кај кредитите во денари. 

Во февруари, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, потрошувачките кредити како најзастапена категорија се зголемија за 0,5% на месечна основа, при годишен раст од 7,2%. Станбените кредити, овој месец, бележат месечен и годишен раст од 1,1% и 15,5%, соодветно. Кај автомобилските кредити, во февруари, е остварено месечно и годишно намалување од 2,3% и 15,6%, соодветно, а кредитите одобрени на кредитни картички забележаа пад на месечно и на годишно ниво од 0,9% и 5,7%, соодветно. Негативните салда на тековните сметки, овој месец, се намалија за 0,8% на месечна основа, а годишниот раст изнесува 1,9%. Во февруари, кредитите одобрени врз други основи забележаа месечно и годишно намалување од 0,2% и 31,8%, соодветно.

банки2 часа ago

Ти само орочи, заштедата сама ќе дојде! – ПроКредит со нова понуда за штедење

македонија2 дена ago

Брако ги помогна проектите на Општина Велес со еден милион денари

банки3 дена ago

Стопанска банка а.д. Битола прослави 75 години работа

банки3 дена ago

ПроКредит Банка прослави 20 години постоење на македонскиот пазар

интервју3 дена ago

Петар Ниновски: Бреинстер се позиционира како лидер на пазарот со раст од речиси 100% во последните две години

економија5 дена ago

Се возобнови Клубот на одговорни бизниси

start up1 недела ago

Шест препреки за стартапите во потрага по инвеститор

технологии / компании1 недела ago

Вештачката интелигенција носи нови промени

регион1 недела ago

ЕУ го избегна првиот куршум од Путин, но сè уште е жедна за евтин гас

македонија1 недела ago

„Вештини за успех“ на Пивара Скопје за полесно вработување на младите