Д-р Крсте Шајноски, АСО: Бележиме одличен период за осигурувањето, пазарот расте во сите сегменти

Д-р Крсте Шајноски, претседател на Советот на експерти, Агенција за супервизија на осигурувањето