Connect with us

коментари

Со АмЧам на тема…Поттикнување  на одговорно лидерство

Со АмЧам на тема…
Разбирање на управувањето (G) во ESG

објавено

на

Управувањето (G=Governance) во рамки на ESG се однесува на системите, процесите и структурите кои што го моделираат процесот на одлучување во рамките на една организација. Управувањето се однесува на факторите на управување при донесување на одлуки, од креирање на политики во компанијата до поделба на правата и одговорностите меѓу различните учесници во компанијата, вклучувајќи го одборот на директори, раководните лица, акционерите и  останатите засегнати страни.

Наташа Костовска,
Сениор менаџер во Грант Торнтон Доо, Скопје

Член на ESG Комитетот на АмЧам

Во денешното деловно опкружување кое што постојано се менува, активностите  поврзани со животната средина, општествените прашања и управувањето (ESG) стануваат сè поважни и критични фактори за бизнисите во нивните напори за креирање на одржливи бизнис модели. Додека E (Environmental) и S (Social аспектите се фокусираат на еколошките и општествените прашања, G (Governance) се однесува на прашањата поврзани со управувањето во рамките на една компанија.

Кога се анализираат прашањата поврзани со концептот ESG, многу често на управувањето му се посветува помалку внимание во однос на другите елементи, „E“ и „S“, што во основа е погрешна практика, бидејќи зад секое неисполнување на еколошките или социјалните аспекти од страна на компанијата, одговорноста лежи во несоодветно и неефективно корпоративно управување. Впрочем, лошите практики на корпоративно управување во минатото се покажале како причина за некои од најголемите корпоративни скандали.

Поради тоа, аспектот на управување се смета и како основа за воспоставување на сеопфатен корпоративен пристап кон одговорни и одржливи деловни практики. Управувањето го формира столбот на ESG, што влијае на тоа како компаниите работат, донесуваат одлуки и влијаат врз општеството и животната средина.

Имено, управувањето во рамки на ESG се однесува на системите, процесите и структурите кои што го моделираат процесот на одлучување во рамките на една организација. Управувањето се однесува на факторите на управување при донесување на одлуки, од креирање на политики во компанијата до поделба на правата и одговорностите меѓу различните учесници во компанијата, вклучувајќи го одборот на директори, раководните лица, акционерите и  останатите засегнати страни.

Доброто управување е суштинско за долгорочен успех

Транспарентноста, одговорното управување и етичкото однесување се основните критични компоненти за обезбедување на ефективно управување. Транспарентноста е суштината на управувањето во ESG. Компаниите кои се посветени на одговорно управување проактивно ги обелоденуваат релевантните информации за сите засегнатите страни, вклучувајќи ги инвеститорите, вработените, потрошувачите и јавноста.

Принципот на одговорност вклучува воспоставување на јасни улоги, одговорности и процедури со цел раководството да дејствува во најдобар интерес на сите засегнати страни, а не само, на пример, на краткорочни финансиски придобивки. Компаниите со силни рамки за управување имаат добро дефинирани етички кодекси и однесување кои го водат однесувањето на вработените и спречуваат неетички практики, што вклучува, помеѓу останатото, пристап на нулта толеранција кон корупција, мито и други незаконски активности.

Со давањето приоритет на практиките на добро управување, компаниите можат да градат доверба, да ја задржат својата репутација, да привлечат одговорни инвеститори, да градат силни, долготрајни односи со клиентите и партнерите и да придонесат за поодржлива и поправична иднина. Впрочем, доброто управување е од суштинско значење за долгорочен успех. Кога една организација има соодветно управување, поголема е веројатноста да донесува правилни одлуки, да ја задржи довербата на нејзините засегнати страни и да создаде дополнителна вредност за компанијата. Од друга страна, компаниите со несоодветно корпоративно управување имаат поголема веројатност да се соочат со финансиски загуби, нарушување на угледот и прекршувања на регулативата.

Регулаторите, инвеститорите, клиентите и вработените се повеќе се заинтересирани за организации со силни ESG вредности и практики, вклучувајќи добро корпоративно управување, транспарентност и соодветно управување со ризикот. Истражувањата покажаа дека компаниите со силни ESG перформанси ги надминуваат своите конкуренти. Компаниите ќе имаат огромни придобивки ако дадат приоритет на доброто управување како дел од стратегија за ESG. Со вклучување на информациите поврзани со управување на компанијата во корпоративните извештаи, се обелоденуваат информации за практиките на управување исто како што се дава увид и во еколошките и социјални фактори кои се составен дел од бизнис моделот на компанијата.

Дел од информациите поврзани со практиките на управување кои што се однесуваат на аспектот на управувањето од ESG концептот се информации за улогата на административните, управните и надзорните тела на компанијата во однос на одржливоста, нивниот состав, како и нивната стручност и вештини што ги поседуваат во однос на исполнувањето на таа улогата или пристапот што тие тела го имаат со таквата експертиза и вештини.

Презентирањето на овие информации се веќе дел и од регулаторните притисоци кои што се наметнуваат согласно регулативите на Европската Унија, но и во линија со барањата од страна на Македонската берза на хартии од вредност. Дополнително, она што е значајно да се вклучи во годишните извештаи на компаниите се главните карактеристики на системите за внатрешна контрола и управување со ризик.

Прифаќањето на принципите на управување во рамките на ESG овозможува стратешка предност во услови на брзо менување на деловното опкружување. Одговорно корпоративно управување е од витално значење за долгорочниот успех на компанијата. Компаниите со силни и добри практики на корпоративно управување промовираат одржливи, усогласени со важечка регулатива и етички деловни практики и имаат корист од зголемената вредност и позитивни финансиски резултати.

Одговорното управување поттикнува ангажирање и на акционерите

Понатаму, компаниите треба да вклучат информации и за активностите што ги преземаат во однос на заштита на личните податоците, деловната етика и корпоративната култура, вклучително и информации за антикорупциска политика на компанијата, политика за човекови права, информации за инклузија и диверзитет во телата на компанијата. Одговорното управување ги опфаќа и односите со акционерите и поттикнува нивно активно ангажирање, кои како сопственици, имаат право да влијаат на значајните одлуки и да бараат одговорност од раководството.

Сепак, иако корпоративното управување е од големо значење за секоја компанија, важно е да се потенцира дека секоја индустрија се соочува со специфични барања и предизвици. Секоја компанија мора да ги анализира барањата на нејзината индустрија за да одреди на што треба да даде приоритет. Банките, авиокомпаниите и рударските компании, на пример, се соочуваат со различен сет на предизвици за корпоративното управување.

Прифаќањето на принципите на управување во рамките на ESG овозможува стратешка предност во услови на брзо менување на деловното опкружување. Одговорно корпоративно управување е од витално значење за долгорочниот успех на компанијата. Компаниите со силни и добри практики на корпоративно управување промовираат одржливи, усогласени со важечка регулатива и етички деловни практики и имаат корист од зголемената вредност и позитивни финансиски резултати.

економија2 дена ago

Македонска берза ја одржа својата 22-ра Годишна конференција

македонија2 дена ago

ЕДС АД: Овие потрошувачи беа снабдени со чиста и обновлива енергија

технологии / компании2 дена ago

Технолошките гиганти ги претставија своите нови AI алатки

свет2 дена ago

Може ли технолошкиот могул да влијае на светските чувствителни прашања

регион2 дена ago

Што се крие зад новите тензии помеѓу Србија и Косово?

македонија2 дена ago

Пакомак со паметен систем за управување со амбалажниот отпад до одржлив развој

македонија2 дена ago

„Полесно е заедно“: Комерцијална банка донира за подобро јавно здравство

економија2 дена ago

Наместо „трка кон дното“ со даноците, да се вложува во човечки капитал

интервју2 дена ago

Амар Салиу: Продолжува приказната за урбано живеење во ’East Gate Living‘ со Блок Ц

економија2 дена ago

Само во август осигурениците наплатиле пет милиони евра од неживотни осигурувања, за 22% повеќе од лани

интервју1 недела ago

Петар Ниновски: Бреинстер се позиционира како лидер на пазарот со раст од речиси 100% во последните две години

банки1 недела ago

Стопанска банка а.д. Битола прослави 75 години работа

банки1 недела ago

ПроКредит Банка прослави 20 години постоење на македонскиот пазар

македонија1 недела ago

Брако ги помогна проектите на Општина Велес со еден милион денари

банки6 дена ago

Ти само орочи, заштедата сама ќе дојде! – ПроКредит со нова понуда за штедење

свет5 дена ago

Европската комисија: Х(Твитер) на Илон Маск стана легло на дезинформации

македонија2 дена ago

Зошто цените се високи? Трговците ја префрлаат топката на производителите, тие се правдаат со поскапените инпути

интервју2 дена ago

Амар Салиу: Продолжува приказната за урбано живеење во ’East Gate Living‘ со Блок Ц

македонија2 дена ago

„Полесно е заедно“: Комерцијална банка донира за подобро јавно здравство

економија2 дена ago

Наместо „трка кон дното“ со даноците, да се вложува во човечки капитал