Connect with us

економија

Светскиот осигурителен пазар во 2023 пораснал за 7,5%, македонскиот за 12,2%

Најбрз раст на осигурителниот бизнис во светот од 2006 наваму

објавено

на

Само во последните три години глобалниот приход од премиите пораснал за 1,1 трилиони евра или 21,5 отсто. Сепак, силниот развој мора да се гледа во контекст на високата инфлација. Во реални услови, сликата станува помалку импресивна. Реалните премии речиси стагнираат, зголемувајќи се за само 0,7 отсто од 2020 година, покажува извештајот на германскиот осигурителен гигант Алијанц.

Глобалниот осигурителен сектор пораснал за проценети 7,5 отсто во 2023 година, што претставува најбрз раст од 2006 година наваму, од пред светската финансиска криза. Сè на сè, според Глобалниот извештај за осигурување на германскиот гигант Алијанц (Allianz) објавен пред неколку денови, осигурителните компании ширум светот прибрале 6,2 трилиони евра и тоа во  премии за животно осигурување (2.620 милијарди евра), осигурување на имот и осигурување од незгода (2.153 милијарди евра) и здравствено (1.427 милијарди евра) осигурување.

Само во последните три години глобалниот приход од премиите пораснал за 1,1 трилиони евра или 21,5 отсто. Сепак, силниот развој мора да се гледа во контекст на високата инфлација. Во реални услови, сликата станува помалку импресивна. Реалните премии речиси стагнираат, зголемувајќи се за само 0,7 отсто од 2020 година.

За разлика од 2022 година, кога глобалното зголемување на премијата било примарно поттикнато од сегментот на осигурување на имот и осигурување од незгода, растот во 2023 година бил поурамнотежен. Сите три сегменти бележат прилично слични зголемувања, па така осигурувањето на живот пораснало за 8,4 отсто, осигурувањето на имот и осигурување од незгода за 7,0 отсто, а здравственото осигурување за 6,6 отсто.

Закрепнувањето на сегментот на животно осигурување – кој порасна за само 3,1 отсто во 2022 година – главно бил поттикнат од Азија (без Јапонија), која пораснала за 16,2 отсто и сега е најголемиот пазар за животно осигурување во светот, пред Западна Европа, со глобален пазарен удел од 30,0 проценти. Во сегментот на осигурување на имот и осигурување од незгода, Северна Америка (+7,1 отсто) остана убедливо најголем пазар (глобален пазарен удел: 54,2 отсто). Премиите во Азија (без Јапонија) се зголемиле за 6,6 отсто, додека уделот на глобалниот пазар во регионот останал на 15,5 отсто.

Додека во многу други индустрии традиционалните пазари го губат значењето во однос на новите пазари во развој, во глобалниот осигурителен сектор сè уште доминираат САД. Всушност, во текот на изминатата деценија, американскиот осигурителен пазар дури и го зголемил својот глобален пазарен удел, од веќе импресивни 41,3 проценти на огромни 44,2 проценти. Сепак, останатите „стари“ пазари како Западна Европа (-6,7 п.п.) и Јапонија (-2,8 п.п.) се развивале повеќе или помалку како што се очекувало, губејќи го уделот на пазарот, првенствено во корист на Кина, која би можела речиси да го удвои својот глобален удел на 10,6 проценти.

Македонскиот осигурителен пазар имаше рекордна година

Во извештајот на Алијанц не е анализирана Македонија, туку само пазарите на ЕУ и некои од светските позначајни економии, но да се потсетиме на бројките за домашниот пазар што неодамна ги објавивме во Капитал.

Минатата, 2023 година, беше најдобрата година во историјата на осигурувањето како корпоративен бизнис во Македонија. Вкупните вложувања во двете групи осигурувања: неживот и животни осигурувања надминаа 233 милиони евра. Тоа е највисока годишна вредност на вложувања во осигурување во нашата земја на сите времиња, истакнаа од регулаторот на пазарот, Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Вложувањата во осигурување во 2023 биле поголеми за 25 милиони евра во однос на 2022 година.

Расте бројот на исплатени штети, а воедно е зголемена и вкупна сума исплатени за штети. Ова укажува дека компаниите за осигурување ги сервисираат нивните обврски и се подготвени на соодветно ниво да одговорат на предизвикот што го носи растот на пазарот за осигурување.

Резултатите постигнати во 2023 година заокружуваат процес на континуиран тригодишен раст на осигурителната индустрија. Растат вложувањата во осигурување, расте исплатата на штети, како во број така и во обем на исплатени средства. Расте и бројот на компании за осигурување.

Како изгледа пазарното портфолио на домашниот осигурителен сектор: Неживотните осигурувања опфаќаат 82,2% од целиот пазар на осигурување, а на животното осигурување отпаѓа 17,8%, покажуваат извештаите на АСО. Вкупната полисирана премија во неживотното осигурување е без малку 193 милиони евра, со годишен раст од 12,8%, а во животното нешто над 40 милиони евра, и раст од 9,3%.

Во неживотното осигурување доминира задолжителното осигурување на моторните возила, со 59% учество и годишен раст од 9,26%, при што каско осигурувањето има раст од речиси 19%, додека автоодговорноста од 7,44%.

Имотните осигурувања со учество од 20% во вкупното неживотно осигурување пораснале за 10,8% за една година, додека останатите класи на неживотно осигурување, со вкупен удел од 18,4%, имале годишен раст од преку 25%.

Во оваа категорија, останати класи на неживотно осигурување, со растот предничат приватното здравствено, како и патничкото осигурување.

Додека во многу други индустрии традиционалните пазари го губат значењето во однос на новите пазари во развој, во глобалниот осигурителен сектор сè уште доминираат САД. Всушност, во текот на изминатата деценија, американскиот осигурителен пазар дури и го зголемил својот глобален пазарен удел, од веќе импресивни 41,3 проценти на огромни 44,2 проценти.

Ограничувањата за осигурувањето растат

Како што се зголемуваат ризиците ширум светот, ограничувањата за осигурување доаѓаат во фокус. Превентивните мерки, новите технологии и паметните партнерства можат да ги поместат ограничувањата на осигурувањето, но не можат да ги елиминираат.

Изговорот за осигурување – преку вештачки ниски цени неприлагодени  на ризикот – доведува до прекумерна изложеност на ризик и сѐ поголеми износи на загуби. Компромисот помеѓу достапноста и можностите на осигурувањето – или, поопшто, помеѓу нашиот сегашен и тоа што е одржлив начин на живот – сè уште може да се реши; но потребните компромиси нема да бидат безболни или бесплатни, се вели во извештајот.

„На крајот на краиштата, надминувањето на климатската криза не е само прашање на политика и пари, туку и на индивидуална одговорност“, вели Лудовик Субран, главен економист на Алијанц.

„Светот што не може да биде осигурен не би бил само свет кој не успеал да се справи со климатските промени, туку и метафора за колективен етички неуспех во кој секој поединец ја избегнува својата морална обврска да ги намали емисиите на јаглерод.“

Во текот на следната деценија се очекува глобалниот осигурителен пазар да расте со годишна стапка од 5,5 проценти, односно со точно иста стапка како и глобалниот БДП; во претходните децении, растот на осигурувањето заостануваше зад економскиот раст. Тежиштата  ќе се менуваат во трите сегменти. Сегментот на осигурување на имот и осигурување од незгода ќе порасне за 4,7 проценти на годишно ниво, откако порасна за 5,0 проценти на годишно ниво во текот на претходните десет години, бидејќи зголемувањата на цените поврзани со инфлацијата исчезнуваат. Сегментот на здравствено осигурување, исто така, се очекува да расте малку побавно – но со 7,3 проценти годишно, растот сепак останува висок. Спротивно на тоа, сегментот на животно осигурување би можел да порасне за 5,1 отсто на годишно ниво (во споредба со 3,5 отсто на годишно ниво), благодарение на повисоките каматни стапки. Сè на сè, глобалниот фонд на осигурителни премии треба да се зголеми за речиси 5 трилиони евра (пет илјади милијарди евра).

Вештачката интелигенција е голема помош

Најголем дел од овој раст ќе биде во сегментот на животно осигурување (1,887 милијарди евра), при што Азија (без Јапонија) ќе остане двигател на растот на глобалниот бизнис со животно осигурување (+7,3 проценти годишно). Регионот треба да има половина од растот на апсолутната премија (928 милијарди евра), повеќе од Северна Америка (377 милијарди евра) и Европа (323 милијарди евра) заедно. Додека Кина (+7,7 отсто годишно) ќе продолжи да доминира во регионот во апсолутна смисла, вистински шампион на раст во следната деценија веројатно ќе биде Индија (+13,6 отсто годишно).

Во сегментот на имот и осигурување од незгода, дополнителните премии ќе изнесуваат 1,427 милијарди евра до 2034 година. И покрај значително повисокиот раст во Азија (без Јапонија: 7,1 проценти годишно) отколку во Северна Америка (3,8 проценти годишно), во апсолутна смисла, вториот регион јасно ќе доминира: дополнителни премии од 584 милијарди евра во Северна Америка наспроти 376 милијарди евра во Азија (без Јапонија) и 184 милијарди евра во Западна Европа.

„Добрите изгледи за премијата не би требало да доведат до задоволство во индустријата“, смеа Арне Холцхаузен, коавтор на извештајот.

„Најголем предизвик за индустријата е одбраната на нејзиното значење од сè понаметливата држава. Сѐ поголемата поларизација и нееднаквоста се закануваат да го поткопаат општественото ткиво. Како да се справиме со овие предизвици, задржувајќи ја својата социјална релевантност како двигател на еднаквоста и единството, е централна задача на осигурителната индустрија во наредните години“, додаде тој.

Вештачката интелигенција (ВИ) може да ги протресе  индустриите на фундаментално ниво – од бизнис моделот до синџирот на вредност. Сепак, малку индустрии се потпираат на основата на вештачката интелигенција – податоците – во таа мера како осигурителната индустрија, што ги прави можностите на вештачката интелигенција клучен фактор на конкуренција во иднина. Во минатото осигурителната индустрија не беше баш во првите редови на растот на продуктивноста. Усвојувањето на т.н. општа вештачка интелигенција има потенцијал да ја прескокне фазата на заштеда на трошоци и подобрување на ефикасноста.

„Вештачката интелигенција не е волшебно стапче за решавање на сите проблеми, но има значителен потенцијал да помогне во намалувањето на безбедносните празнини преку подобрување на достапноста, дозволивоста  и пристапноста на осигурувањето преку зголемена персонализација и подобрена исплатливост“, вели Патриша Пелајо Ромеро, коавтор на извештајот.

банки2 дена ago

Со голем настан Македонската шаховска федерација ќе одбележи еден век постоење на Светската шаховска федерација ФИДЕ

македонија5 дена ago

Комерцијална банка со поддршка за македонскиот фудбал и во наредните три години

банки5 дена ago

Прокредит банка со нова модерна филијала во Гостивар

македонија5 дена ago

Донаторскиот кружок на КОНЕКТ по 5-ти пат покажа филантропија на дело: Собрани еден милион денари здружени донации за влијателни иницијативи

банки6 дена ago

ПроКредит е единствена банка во Македонија оценувана од Fitch Ratings

банки7 дена ago

Нова зелена бизнис кредитна линија на ПроКредит Банка и ЕБОР со поврат на средства до 10% за инвестиции во одржливи решенија

македонија1 недела ago

Приближувајќи се кон првата декада со бројни успеси – 8 години ги зајакнуваме носечките столбови на уникатното хотелско угостителство во Скопје Мериот Хотел

менаџмент / маркетинг2 недели ago

Како да се водат состаноци: не мора да се долги, мачни и здодевни, може и поинаку

регион2 недели ago

Во Хрватска платите растат двојно побрзо одошто просекот на ЕУ: работодавците бараат покачувањата да се врзат со продуктивноста

свет2 недели ago

Како турнејата на Тејлор Свифт може да ја поправи економската слика на Европската унија

македонија1 недела ago

Приближувајќи се кон првата декада со бројни успеси – 8 години ги зајакнуваме носечките столбови на уникатното хотелско угостителство во Скопје Мериот Хотел

банки7 дена ago

Нова зелена бизнис кредитна линија на ПроКредит Банка и ЕБОР со поврат на средства до 10% за инвестиции во одржливи решенија

македонија5 дена ago

Донаторскиот кружок на КОНЕКТ по 5-ти пат покажа филантропија на дело: Собрани еден милион денари здружени донации за влијателни иницијативи

банки6 дена ago

ПроКредит е единствена банка во Македонија оценувана од Fitch Ratings

банки5 дена ago

Прокредит банка со нова модерна филијала во Гостивар

банки2 дена ago

Со голем настан Македонската шаховска федерација ќе одбележи еден век постоење на Светската шаховска федерација ФИДЕ

македонија5 дена ago

Комерцијална банка со поддршка за македонскиот фудбал и во наредните три години