Connect with us

банки

Силен полугодишен резултат на ПроКредит Групацијата – поврат на капиталот од 14,2% и важна пресвртница во постигнување климатска неутралност

објавено

на

Групацијата ПроКредит, која е главно активна во Југоисточна и Источна Европа, објави силен финансиски резултат од 64,1 милиони евра за првата половина од 2023 година.

Групацијата ПроКредит, која е главно активна во Југоисточна и Источна Европа, објави силен финансиски резултат од 64,1 милиони евра за првата половина од 2023 година. Приносот на капиталот значително се подобри на ниво од 14,2%., на тој начин подвлекувајќи ги среднорочните цели на групацијата. Односот трошоци-приходи благо се подобри за 0,4 процентни поени на 59,7% и, приспособен за неповторливи ефекти, на 58,3%. Резултатите главно беа поттикнати од континуираната позитивна динамика на нето каматната маржа, како и од стабилните показатели за кредитниот ризик, што резултираше со вкупни ниски трошоци од ризик ризикот од два базични поени. Во областа на животната средина и управувањето, групацијата ПроКредит исто така постигна значајни достигнувања во периодот. Отворањето на „ПроЕнерџи“, сопствениот соларен парк на групацијата во Косово, означи значаен чекор кон постигнување неутралност на CO2. По одобрувањето на Годишното собрание за претворање на правната форма во акционерско друштво (AG), беа преземени следните конкретни чекори, а конверзијата се очекува да заврши во текот на третиот квартал на 2023 година.

Кредитното портфолио се зголеми за 48 милиони евра или 0,8% во првата половина од годината (H1 2022: 6,2%). Само во вториот квартал е остварен раст од 95 милиони евра или 1,6%. Депозитите се зголемени за 169 милиони евра или 2,7% (H1 2022: 3,6%), што се припишува особено на приватните клиенти. Споредено со периодот од претходната година, соодносот на депозитите кон кредитното портфолио се зголеми за 13,7 процентни поени на добро ниво од 104,9% (Н1 2022: 91,2%). Соодносот CET1 изнесуваше 14,2% на крајот на вториот квартал. Зголемувањето во споредба со нивото на крајот на 2022 година делумно се должи на натамошното зголемување на ефикасноста на RWA.

Значително повисокиот финансиски резултат го нагласува потенцијалот за заработка на групацијата и одржливоста на нејзиниот деловен модел

Полугодишниот резултат на групацијата од 64,1 милиони евра беше значително повисок во однос на претходната година (H1 2022: 7,7 милиони евра) и одговара на поврат на капиталот од 14,2% (H1 2022: 1,8%). Во овој контекст, оперативните приходи на групацијата се зголемија за 19,7%, поттикнати од повисоките нето приходи од камати и повисоките нето приходи од надоместоци и провизии.

Нето-приходите од камати се зголемени за 30,8 милиони евра или 24,7% на 155,7 милиони евра (1. 2022 година: 124,8 милиони евра). Нето каматната маржа се зголеми за околу 40 базични поени на годишно ниво на ниво од 3,5%, главно поради повисоките клучни каматни стапки.

На 28,9 милиони евра, нето-приходите од провизии се за 9,9% над нивото од претходната година (Н1 2022: 26,3 милиони евра). Особено позитивно се развиваа приходите од трансакции и картички. Нето-останатите оперативни приходи се намалени за 1,9 милиони евра поради неповторливите позитивни ефекти во периодот од претходната година, придонесувајќи со 7,2 милиони евра во вкупната заработка (Н1 2022: 9,1 милиони евра).

Севкупно, оперативните приходи на групацијата се подобрија за 31,6 милиони евра, додека персоналните и административните расходи се зголемени за 18,2 милиони евра. Ова резултираше со мало подобрување на соодносот трошоци-приходи од 0,4 процентни поени на 59,7% (Н1 2022: 60,1%) и силно зголемување од 13,4 милиони евра или 21,0% на добивката пред оданочување и надоместоци за загуби. Во постојано инфлаторно опкружување, зголемувањето на кадровските и административните трошоци се должеше и на повисоките трошоци за персонал, информатичка технологија, маркетинг и патувања, како и вонредните советодавни трошоци поврзани со планираното преобразување на правната форма. Со исклучок на неповторливите ефекти, односот на трошоците и приходите се подобри за 1,5 процентни поени на 58,3% (Н1 2022: 59,8%).

Резервациите за загуби беа на ниско ниво од 0,5 милиони евра (Н1 2022: 57,3 милиони евра), што првенствено се должи на стабилниот квалитет на портфолиото на банките од групацијата ПроКредит. На ниво на групација, учеството на неплатените кредити благо се намали од 3,3% на крајот на годината на 3,2%. За групацијата, без Украина, овој показател исто така се намали од 2,4% на 2,3%.

ПроКредит постигнува важни пресвртници во областа на животната средина и управувањето

Со поврзувањето на сопствениот соларен парк на групацијата, „ПроЕнерџи“ (3 MWp), со електричната мрежа во Косово, групацијата ПроКредит достигна важна пресвртница кон постигнување на нејзината климатска неутралност. Групацијата ја постави оваа цел за себе веќе во 2018 година. Очекуваното годишно производство на соларниот парк со моќност од 3 MWh е 3.711 MWh, кој може да снабдува до 450 домаќинства со просечна месечна потрошувачка на електрична енергија до 700 kWh. Дополнително, овој проект е наменет да придонесе за трансформација на енергетскиот пејзаж на Косово, да изгради локална експертиза и да стимулира понатамошни приватни инвестиции.

Групацијата ПроКредит, исто така, постигна напредок во планираната конверзија на правната форма на матичната компанија во АД. Откако Годишното Генерално Собрание на ПроКредит Холдинг гласаше 99,9% за конверзијата, беше можно да се започнат следните чекори, па дури и да се имплементираат веќе во голема мера. Управниот одбор во моментов очекува промената на правната форма да биде завршена во текот на третиот квартал од 2023 година.

ПР текст

коментари3 дена ago

Со АмЧам на тема…Технолошката експанзија неминовно ја потенцира потребата од заштита на интелектуалната сопственост

македонија4 дена ago

„Алкалоид“ со две признанија за придонес во безбедноста и здравјето на своите вработени

македонија6 дена ago

Анализа на Инсајдер ИД и ЕБОР: Како „дише“ пазарот за широка потрошувачка во Македонија?

банки6 дена ago

ПроКредит Банка обезбеди дополнителни 60 милиони евра финансиска поддршка за македонските мали и средни претпријатија во соработка со ЕИФ

банки1 недела ago

Нова понуда на хипотекарен кредит од УНИБанка

економија1 недела ago

Брако ќе промовира ново електрично возило на саем во Минхен

банки3 недели ago

Годишниот Извештај за одржливост на ПроКредит Групацијата покажува значителен придонес врз општеството и животната средина

технологии / компании3 недели ago

Таман се навикнавме на четботовите, доаѓаат и AI агенти

регион3 недели ago

Букурешт, Загреб и Атина стануваат сѐ поголеми „чувари на податоци“ на светските технолошки компании

интервју3 недели ago

Марија Кукуноска: Безбедноста и заштитата се фундамент за успешен и одржлив бизнис во време на бројни ризици и кризи