Како најдобро да кратите трошоци
Објавено на од во Економија
money-jar-xxxlarge_2x
Кратењето на трошоците треба да е постојан процес. Ниту аутсорсирањето, ниту работењето без залихи, ниту било кои мерки,  не треба да се резултат на работењето само во кризен период. Кризите само го забрзуваат процесот на донесување одлуки за непопуларни мерки за штедење. По брзите резови што помагаат да се преживее, треба да следат кратења на трошоци што носат зголемена ефикасност и конкурентност

Преку 200 илјади работни места укинале неколку од најголемите американски компании во третиот квартал годинава, јавија светските медиуми деновиве. Ова дошло како последица од забавениот раст на глобалната економија, ниските цени на суровините и високиот курс на доларот. Загрижувачки е тоа што американските бизнисмени во анкетите претежно искажале став дека не очекуваат особено подобрување на бизнис климата и во 2016 година. Македонските бизнисмени исто така имаат причина да бидат загрижени, затоа што стагнацијата на светската економија, во комбинација со домашната политичка криза, не остава простор за оптимизам. Предвремените избори што се планирани за следната година, ќе ги стават на “low level“ сите активности на компаниите, кои што во принцип ќе чекаат да помине бурата, за да ги рашират своите едра повторно.

Во меѓувреме, треба да се преживее, треба да се продава, да се поделат плати, но кризата бара кратење на трошоците, повторно, по којзнае кој пат во последниве десетина години. Една од првите мерки по која што посегаат компаниите, како во американскиот пример, е отпуштањето вработени. Иако, консултантите велат дека со овој чекор треба да се внимава.

“И да дојде до отпуштања, најнепопуларната мерка за штедење, тоа мора соодветно да се искомуницира во фирмата. Прво, не смеете да се ослободите така лесно од кадрите во кои што е вложено многу време и пари за да се обучат за задачите што ги извршуваат. Менаџерите/сопствениците треба да водат сметка дека отпуштањата не ги погодуваат само оние што заминуваат, туку и тие што остануваат во фирмата. Мора искрено да се соопшти дека тие мерки биле неизбежни за доброто на компанијата, за нејзиниот опстанок и иден развој.  Не смее да се создаде атмосфера дека бродот тоне, затоа што тогаш можат и сами да си заминат најквалитетните  кадри, од страв дека нема веќе иднина во таа фирма“, велат домашните консултанти што ги контактиравме.

 Менаџирање со фиксните трошоци и залихите најпроблематично

manage_costsКако  најчести проблеми на домашните компании, од консултантската пракса,  се истакнуваат менаџирањето со фиксните трошоци и залихите. Во време на криза потребно е да се кратат првенствено оние трошоци кои имаат мало или никакво влијание врз квалитетот на производот или услугата. Најчесто на тапет се т.н. *non core или несуштински сектори од компанијата.

“Простор за понатамошно кратење на трошоците има секогаш, па доколку некоја компанија смета дека ги презела сите мерки, следен чекор може да биде спојување со компанија од истата или компатибилна дејност, при што извесно е да се очекува дополнително намалување на фиксните трошоци. Како додадена вредност за новата компанија би била зголемената конкурентска предност, можност за полесно пребродување на кризниот период, секако и подобар кредитен рејтинг“, сметаат консултантите.

Ако на компаниите им падне продажбата за повеќе од 20%, мора да ги идентификуваат најголемите извори на неефикасноста во продажбата и маркетингот, па и да ги отпуштат продавачите со најслаби резултати, да ги стопираат промотивните активности што не се ориентирани на краткорочна продажба, но и под итно да почнат да преговараат за заштеда во договорите со маркетиншките агенции и агенциите за истражување на пазарот.

Култура на штедење

Во секој случај, управувањето со трошоците, треба да почне од топ менаџментот, советуваат и светските консултантски куќи, како McKinsey.Тие  мора да ја пренесуваат на вработените.

“Психолошки гледано, поимот ‘намалување на трошоци’, веројатно лошо ќе влијаена моралот на вработените, што на крајот на денот може и да не донесе позитивни ефекти. Затоа на компаниите им препорачуваме акциите поврзани со намалување на трошоците да ги преименуваат како “зголемување на продуктивноста. Продуктивноста може да се поттикне и со вреднувањето на работниците“, вели студијата на McKinsey.

Продолжувањето со вложувањето во клучните луѓе и нивно задржување е суштинско кога ситуацијата ќе се подобри. Наместо да се фокусираат исклучиво на намалување на трошоците, компаниите мора да ги ангажираат сите свои потенцијали, особено креативните, во развој на бизнисот. Кризата е и прилика, тоа веќе сите би требало да го знаат, а фирмите што размислуваат долгорочно, таа прилика може да ја искористат за развој на нови производи, нови пазар, особено пак за развој на човечките потенцијали, на што во кризните времиња обично им се дава премало значење, велат консултантите.

 Брзи резови: Како да ги намалите трошоците во 30 чекори

1.         Скратете ја работната недела

2.         Пратете ги вработените на “принуден“ годишен одмор

3.         Пратете ги вработените на неплатено отсуство

4.         Укинете ги бонусите за Нова година и регресите

5.         Не продолжувајте ги договорите на вработените на определено време

6.         Откажете ги договорите за работа на неопределено време

7.         Преработете ги издатоците за маркетинг и продажба, на кои што обично отпаѓа 30% од вкупната продажба

8.         Штедете на маркетинг, но подгответе храбри промотивни акции

9.       Утврдете ги најголемите извори на неефикасност во продажбата и маркетингот

10.       Продлабочете ги контактите со најголемите и најпрофитабилните купувачи

11.       Намалете ги цените

12.       Задржете ги потрошувачите со давање привремени попусти, а не со постојани намалувања

13.       Акцент во продажбата ставете на “ловците“ кои што носат нови зделки

14.       Намалете го бројот на разни специјалисти, на пример, технички стручњаци за производ

15.       Пренасочете ги специјалистите во продажба на купувачите со висок потенцијал

16.       Настапувајте само на најважните саеми

17.       Поедноставете го известувањето и администрацијата

18.       Зголемете го варијабилниот дел од надоместокот за продажниот персонал на најдобрите продавачи

19.       Продолжете со вложувања во системот за управување со купувачите

20.       Насочете 2/3 од маркетиншкиот буџет на 30% најважни купувачи

21.       Форсирајте ги примарните брендови, а стопирајте ги инвестициите во секундарните и терцијарните брендови

22.       Променете го рекламниот микс во медиумите

23.       Користете се со виралниот маркетинг и новите медиуми

24.       Намалете ги трошоците за истражување на пазарот

25.       Продолжете со праќање на обуки на топ -  менаџментот

26.       Свртете се кон сопствените едукациски програми

27.       Подучувајте ги топ – менаџерите за тоа како да ги подучуваат другите (‘train the trainers’)

28.       Топ – менаџерите треба да го учат средниот менаџмент како да се носи со промените

29.       Средниот менаџмент треба да ја преземе улогата на влевање доверба на останатите вработени

 

10 нови начини за заштеда

Savings 1.         Повторно разгледајте како штедевте порано

Кога рецесијата почна да се разгорува, повеќето компании на овој или оној начин почнаа да ги кратат трошоците. Сега е добро време за повторна проценка на ефектот од тие начини на штедење. Некои успешни потези може и да се доработат, а неуспешните да се укинат.

 

2.         Анализирајте ги сите свои односи и договори

Најмногу внимание заслужуваат договорите со банките, адвокатите, консултантите или книговодствените бироа. Многумина менаџери пропуштаат да ги ревидираат долгорочните договори, а добриот деловен однос ги спречува да побараат поевтини решенија. Тоа што сте задоволни со нечија услуга не значи нужно дека нејзината цена е прилагодена на пазарната ситуација.

 

3.         Викнете преговарачи

Било да се работи за специјализирани консултанти или само за личност од другиот оддел која е навикната да преговара, веројатно во преговорите ќе постигне подобри услови од некого во одделот што инаку комуницира со снабдувачите. Секојдневната комуникација помеѓу луѓето од две компании што соработуваат така ќе остане негибната. Методот “добар полицаец, лош полицаец“ често се покажала добра во преговарањето.

 

4.         Почнете да користите современа технологија

Употребата на “компјутерски облаци“ за софтвер, серверски решенија или пак паметни технологии на печатење овозможуваат големи заштеди. Многу менаџери се свесни за тие можности, но се колебаат да ги воведат, заради што секој месец всушност губат пари.

5.         Размислувајте корпоративно

Големите компании од многу даватели на услуги добиваат големи попусти, затоа што заради својата величина и количината на услуги што ги користат преговараат за цената на секоја услуга. Малите компании често грешат и не се поставуваат така, пропуштајќи ја приликата да остварат поповолни услуги. Независно од големината на компанијата, секогаш обидувајте се  да добиете поповолна цена.

 

6.         Почнете да штедите енергија

Гаснењето на светла, темелно планирање на производството, ограничување на потрошувачката на хартија, штедливи возила… Енергенсите се с$ поскапи, а паметно трошење на оние што најмногу се искористуваат е добар, но често потценет извор на заштеди. Во канцелариите во кои што има изобилство на природна светлост често непотребно се расфрла електричната енергија; и користењето на печатачот е често непотребно, а за бензинот и да не зборуваме.

7.         Поттикнете ги вработените да ви заштедат пари

Вработените на пониските нивоа често имаат добри идеи за тоа како може да се заштеди, но не ги пренесуваат понатаму. Наградите (кои што не мора да бидат парични) може да се добар поттик тие идеи да дојдат до менаџментот кој што практично може да ги спроведе.

 

8.         “Објавете војна“ на  службените автомобили и картички

Егото на менаџерите често најмногу пати за повластици, како што се службени автомобили и кредитни картички, но непријатни времиња бараат и непријатни мерки. Со укинувањето на 2-3 службени автомобили може многу да се заштеди во текот на една година. Поголемата контрола на трошоците за репрезентација нужна е за сите. Дојде време и директорите да покажат дека штедливоста се однесува на сите.

 

9.         Внимателно прегледајте ги трошоците за човечки ресурси

Многу компании го скратија бројот на вработени, замрзнаа нови вработувања и плати. Сепак, во некои случаи подобро е платата да ја поделите во фиксен  и варијабилен дел кои што ќе зависи од резултатите. Понекогаш повеќе се исплатува да вработите уште еден човек отколку да плаќате прекувремени часови, а некои задачи може да ги извршуваат невработени млади луѓе или студенти што се спремни да волонтираат.

 

10.       Вложете во она што вреди

Помина времето кога се задржуваше здивот додека кризата не помина.  Очигледно тешките околности ќе потраат уште некое време, затоа не смеете да престанете со вложување, за да постигнете конкурентска предност. Размислете за ситни вложувања што би можеле да донесат големи ефекти, како на пример, со парите што сте ги заштедиле од службените автомобили да им обезбедите на вработените топол оброк или да набавите нова опрема за работа.

 

Колку може да се заштеди со следниве процеси

10-20% – тактичко намалување на материјалните трошоци и стратегијата на набавки

5-10% – реорганизација и поедноставување на процесите

15-25% – оптимизирање на портфолиото на проекти и технолошката инфраструктура

30-40% – стратешка промена на моделот на работење

Извор: McKinsey

 

Неефективни примери на штедење

Примери на кратење трошоци што може да донесат повеќе штета отколку корист има многу. Хрватскиот неделник Лидерпрес наведува случај кога во една тамошна голема државна компанија полуофицијално се донела одлука за штедење на хигиенски средства (конкретно, се намалила количината на тоалетната хартија на секој кат). Уште една државна компанија “мудро“ ги преместила сите печатачи од канцелариите во ходниците, со цел да ја зголеми контролата врз трошоците за хартија и тонери. Падот на продуктивноста предизвикан од таа глупава одлука никој не го мерел. Во некои компании веќе подолго време се практикува вработените сами да собираат пари за резервоарите со вода што ја пијат на работа. За да се избегнат прилично смешни и неефективни мерки за штедење, треба да си поставите неколку прашања пред секоја одлука за намалување на трошоците: колку навистина се постигнува финансиски ефект, дали тоа ќе ги влоши условите за работа на вработените,  и не најмалку важно, колкав негативен имиџ се создава на компанијата со таквите мерки?

 

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Вие можете да ги користите следните HTML ознаки: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

коментари и анализи
...Сите ние живееме во време, кога само идејата е капитал, сè друго е пари...
Најава
Регистрација

На вашата e-mail адреса ќе добиете лозинка за логирање на КАПИТАЛ.

Заборавена лозинка?

Внесете e-mail адреса или корисничко име со кое сте регистрирани на КАПИТАЛ.

×